Инфо за Млади
202

КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА објавува оглас за Оператор во магацин (Warehouse Operator)

КОСТАЛ е  денес еден од водечките добавувачи на сложени електронски и мехатронски производи за индустриски и автомобилски апликации. Вклучувајќи ја фабриката сместена во Охрид, КОСТАЛ е лоцирана  во вкупно  21 земја.
КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА има потреба од  Оператор во магацин (Warehouse Operator) 
Работни задачи и одговорности:
 • Доставувачот на материјали репортира до менаџерот за Логистика и сменскиот раководител во магацин;
 • Одговорен е за складирање на суровините во магацин и испорака на суровините од магацин до производна линија;
 • Пренос на готови производи од производна линија до магацин;
 • Пакување и подготовка на готови и други производи;
 • Проверка на состојбата на складирање на стоките во магацин според дадени упатства;
 • Пакување на готовите производи
 • Трансфер и испорака на готовите производи
Образование, искуство, вештини:
 • Средно образование со 2-3 години искуство со работа во магацин;
 • Способност за работа во 3 смени;
 • Способност за следење и усогласување со упатствата дадени од претпоставените;
 • Вештини за детално водење на евиденција и организирациски способности;
 • Проактивен пристап кон работните обврски и тимскиот дух;
 • Основно ниво на познавање на англиски јазик (чита, пишува, говори);
 • Познавање на MS Office.
Што обезбедуваме:
 • Конкурентни примања на македонскиот пазар;
 • Здраво и безбедно работно опкружување;
 • Приватно здравствено осигурување;
 • Сигурност на вработувањето;
 • Доследно почитување на прописите од областа на работните односи;
 • Можности за натамошно професионално усовршување и кариерен развој;
 • Обезбеден превоз и исхрана во фабричкиот ресторан.

Активен до: 05.10.2023

Повеќе детали на следниот линк.

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави