Uncategorized
94

КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА има потреба од  Локален Проект Менаџер (Local Project Manager) 

КОСТАЛ е  денес еден од водечките добавувачи на сложени електронски и мехатронски производи за индустриски и автомобилски апликации.
КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА има потреба од 
Локален Проект Менаџер (Local Project Manager) 
Локалниот Проект Менаџер (ЛПМ) е директна врска помеѓу КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА и Глобалниот Проект Менаџер (ГПМ).  Локалниот Проект Менаџер има одговорност да се погрижи проектниот тим на КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА да биде усогласен со барањата на Глобалниот Проект Менаџер, и крајно со барањата на клиентот.

Откако барањата ќе бидат познати и доставени до проектниот тим, одговорноста на ЛПМ е да ги координира сите активности поврзани со проектот, да се осигура дека барањата се реализирани на време, на потребното ниво на квалитет и во рамките на проектниот буџет.

Работни задачи и одговорности:
 • Обезбедување и одржување на целосна усогласеност со Глобалниот проектен тим, како  и со тимот за “Симултано Инженерство”  – SE (Simultaneous Engineering)
 • Осигурува дека сите проектни барања се познати и комуницирани на време со сите внатрешни засегнати страни
 • Одговорен за координирање на сите активности поврзани со проектот во сите оддели (Производство, Производно Инженерство, Логистика, Квалитет, Човечки ресурси, Финансии), во различни фази од животниот век на производот.
 • Тоа подразбира одговорност во фазата на Лансирање на проектот (Launch Management), како и одговорност за координација на сите промени (Change Management) во текот на сериското производство и по крајот на проектот.
 • Одговорен да обезбеди сите активности поврзани со проектите да бидат завршени во дадениот рок и на потребното ниво.
 • Одговорен за одржување и следење на распоредот на проектите и листата на отворени прашања во однос на истите
 • Одговорен за организација на проектни состаноци, координирање на разни посети во фабриката и преглед на проекти од надворешни засегнати страни
 • Одговорен за обезбедување на целосна транспарентност на проектите во рамките на организацијата КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА
 • Одговорен за идентификација на ризиците на проектот, отстапки во однос на роковите итн. и ескалирање во соодветно време
 • Обезбедување на целосна внатрешна транспарентност и усогласеност со сите технички и проектни активности.
 • Внимателно следење на сите активности за да се идентификуваат ризиците и пропустите што е можно порано.
Образование, искуство, вештини:
 • ВСС од технички струки – Машински или Електротехнички факултет или други технички факултети
 • Искуство во автомобилска индустрија
 • Минимум 5 години релевантно искуство со технички менаџмент на средно / високо раководно ниво.
 • Познавање на системи за квалитет и управување со проекти
 • Искуство во однос на вовдување на нови производи / нови процеси во индустрискиот и производниот процес
 • Познавање на инженерските дисциплини за индустриско производство (балансирање на линии, оптимизација на времетраење на циклуси, итн.)
 • Познавање на процесот на електронско и  мехатронско склопување и/или вбризгување (Injection Molding)
 • Сеопфатно разбирање на основите на производното инженерство за да се обезбеди позитивен и проактивен придонес кон стратешкото планирање
 • Разбирање на производните процеси со цел да се осигура дека инженерските стратегии можат да резултираат со производствени придобивки
 • Искуство со управување на проекти или призната квалификација –  PMP
 • Познавање на стандардите во автомобилската индустрија (IATF16949, ISO- 9001 14001)
 • Познавање и ракување со QM методите FMEA / SPC / MSA / APQP
 • Познавање на Lean Manufacturing и 6 сигма методологиите.
 • Познавање, препознавање и анализа на главните причинители на одреден проблем и корективни акции на истите во рамките на целосниот “животен циклус” на производот.
 • Добри IT вештини, особено со MS-Office, (SAP, Minitab)
 • Одлично познавање на Англиски јазик (говорење и пишување)
Што обезбедуваме:
 • Конкурентни примања на македонскиот пазар;
 • Здраво и безбедно работно опкружување;
 • Проширено приватно здравствено осигурување;
 • Сигурност на вработувањето;
 • Доследно почитување на прописите од областа на работните односи;
 • Можности за натамошно професионално усовршување и кариерен развој;
 • Обезбеден превоз и исхрана во фабричкиот ресторан.

Активен до: 04.01.2024

Повеќе детали на следниот линк.

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави