Инфо за Млади
292

КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА има потреба од Oператор за одржување на објект (Facility Operator)

КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА има потреба од
Oператор за одржување на објект (Facility Operator)
Работни задачи и одговорности:
  • Одржување и чистење на паркот околу објектот
  • Сервис и поправка на водоводната инсталација;
  • Сервис и поправка на хидрантската инсталација;
  • Поставување и поправка на воздушни канали;
  • Чистење на работните простори;
  • Организација и чистење на местото за отпадни материјали;
  • Примена на КПС стандарди и почитување на безбедносните прописи при работењето
  • Следење на зададените упатства при работа со одредени материјали, опрема и хемикалии;
Образование, искуство, вештини:
  • ССС
  • Способност за следење и усогласување со упатствата дадени од претпоставените

Активен до: 04.09.2023

Повеќе детали на следниот линк.

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави