Инфо за Млади
123

Корисничките Енерго Центри во Охрид во Група 2, имаат потреба од ЕЛЕКТРО-МОНТЕРИ ВО Охрид (М/Ж).

За потребите на Корисничките Енерго Центри во Охрид во Група 2, се бараат ЕЛЕКТРО-МОНТЕРИ ВО Охрид (М/Ж).

Работни задачи:

 • Исклучување и повторно вклучување на корисници на дистрибутивната мрежа
 • Отчитување на податоци од броила
 • Контрола на приклучоци и мерни места
 • Замена на броила на корисници Прием, обработка, чување, ажурирање, средување на документација
 • Помош при отстранување дефекти
 • Откривање и пријавување неправилности на електроенергетски објекти и броила

Потребни компетенции:

 • IV степен електротехничко образование –
 • Енергетика Возачка дозвола,
 • Одговорност
 • Тимска работа
 • Комуникативност
 • Флексибилност

За предност ќе се сметаат

 • Квалификации за работа под напон
 • Стручен испит за ракување со енергетски уреди и постојки –
 • Компјутерски познавања

Активен до: 15.11.2023

Повеќе детали на следниот линк.

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави