Journalismfund.eu: Повик за доделување на грантови за професионален развој за еколошко новинарство

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

Грантови за професионален развој за еколошко новинарство

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

Journalismfund.eu

КРАЕН РОК:

09 февруари 2023

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Се поддржува овозможување на активности и поддршка на услугите за еколошко истражувачко новинарство во целина. Таа се обидува да промовира колективни услуги за развој и поддршка на еколошкото истражувачко новинарство, со обезбедување финансиски средства за проектни идеи од организации и институции за програми за обука и професионален развој, односно програми за професионална обука фокусирани на вештини или програми за стипендија насочени кон овозможување на истражувачките новинари да ја зголемат вештината во однос на известувањето за прашањата поврзани со животната средина.

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

  • Правните субјекти (организации или претпријатија) можат да аплицираат со проектен предлог за колективен развој и услуги за поддршка за изградба на капацитетите на еколошките новинари.
  • Поединци (физички лица) не можат да аплицираат за овој грант.
  • Секое вклучено правно лице може да аплицира. Во апликацијата треба да го опише своето искуство со истражувачко новинарство, еколошки прашања и/или развој на услуги за поддршка. Предложениот проект треба да придонесе за понатамошен развој на еколошкото истражувачко новинарство во Европа.

БУЏЕТ:

80.000 долари.

 

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ…

Извор: https://grants.journalismfund.eu/en/professional-development-grants-environmental-journalism

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: