Амбасада на САД во Северна Македонија: Повик за програма за мали грантови на Комисијата за демократија за 2023 година

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

Програма за мали грантови на Комисијата за демократија за 2023 година

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

Амбасада на САД во Северна Македонија

КРАЕН РОК:

1 јули 2023 (Очекуваните датуми за преглед се 1 март, 1 април, 1 мај, 1 јуни и 1 јули 2023 година)

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Амбасадата на САД во Северна Македонија објавува отворен натпревар за организации/независни медиуми да поднесат изјава за интерес (СОИ) за спроведување на програма (или програми) кои го поддржуваат развојот на демократските институции.

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

  • Непрофитни организации, вклучително и тинк-тенкови;
  • Невладини организации од Северна Македонија и
  • Независни медиуми само од Северна Македонија.

БУЏЕТ:

Од 1.000 до 24.000 долари.

 

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ…

Извор: https://mk.usembassy.gov/education-culture/grants/

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: