Инфо за Млади
102

ИНВЕНИО Охрид објавува оглас за ОПЕРАТОР ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ (во автомобилска индустрија)

ИНВЕНИО Охрид објавува оглас за ОПЕРАТОР ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ (во автомобилска индустрија).

Обврски:
•    Врши контрола според документацијата која ќе му биде дадена од Работодавачот за проверка на уредите, пополнување на картичките за собирање податоци.
•    Ги опслужува и ги набљудува машините за производство на пластични производи и го прати нормалното функционирање за истите.
•    Извршува потребна подготовка на машината за работа.
•    Врши визуелна контрола на делот за инјектирање и го елиминира незадоволителниот резултат.
•    Ги отстранува дефектите во обликуваниот дел.
•    Ги подредува готовите производи по утврдениот редослед, во зависност од видот на деталите и ги идентификува по претходно укажан начин.
•    Го познава принципот на работа на периферните уреди за мелење, сушење, мешање и дозирање на материјалот и знае да работи со нив.
•    Носи одговорност за допуштени намерни или ненамерни грешки при контрола на производите.
•    Носи одговорност за нанесени штети при нестручно извршена работа.
•    Носи одговорност за испраќање на несоодветни производи.
•    Носи одговорност за допуштање на мешање на квалитетно и неквалитетно производство.
•    Води грижа за барањета на СУК – процедури, работни инструкции, упатства во врска со работното место.

Услови:
•    Способност за самостојна работа и работа во тим
•    Самоиницијативност и иницијативност за учење
•    Флексибилност и можност за работа во три смени;
•    Прецизност и посветеност во работата
•    Почитување на работните инструкции, стандарди за работа и инструкции предвидени за заштита при работа
Ние нудиме:
•    Работа во интернационална компанија
•    Обезбеден превоз
•    Обезбеден оброк
•    Работа во динамична атмосфера
•    Атрактивна исплата и бонуси;
•    Можност за напредoк.

Активен до: 19.11.2023

Повеќе детали на следниот линк.

 

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави