Инфо за Млади
131

Младински Центар Охрид присутен на социјално – едукативната програма на Ohrid Water Festival

На ден 23.08.2023 година Младински Центар Охрид беше присутен на социјално – едукативната програма на Ohrid Water Festival.
Тимот на МЦО ја искористи можноста да биде чекор поблиску до младите и преку неформален разговор да им пренесе на младите за можностите кои ги нуди МЦО, и зошто е нужна нивна вклученост.
Се промовираа петте оски на делување на МЦО со што се посочи дека нашиот фокус се потребите и интересите на младите!

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави