ЕУ: ПОВИК ЗА АПЛИКАЦИИ ЗА НАГРАДА ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА ИСТРАЖУВАЧКО НОВИНАРСТВО

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

ПОВИК ЗА АПЛИКАЦИИ ЗА НАГРАДА ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА ИСТРАЖУВАЧКО НОВИНАРСТВО

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

ЕУ

КРАЕН РОК:

20 јуни 2023

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

ЕУ наградата за истражувачко новинарство во земјите од Западен Балкан и во Турција е дел од проектот „ Зајакнување на квалитетните вести и независното новинарство во земјите од Западен Балкан и во Турција 2“,  кој има за цел да промовира извонредни постигнувањa во истражувачкото новинарство, како и да ја зголеми видливоста на квалитетното новинарство во овие земји.

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

На конкурсот право да аплицираат имаат новинари или групи на новинари чиишто стории биле објавени или емитувани во кој било медиум во С. Македонија – печатен, радио, ТВ, онлајн – на македонски јазик или на некој од малцинските јазици во текот на 2022 година. Иновативни формати како подкасти, Јутјуб/Тикток/Инстаграм истражувачки серијали, исто така се добредојдени.  

БУЏЕТ:

Првата награда изнесува 5.000 евра, втората 3.000 евра и третата 2.000 евра.

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ…

Извор: Calls Opens for EU Investigative Journalism Award 2023 – BIRN

 

 

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: