Инфо за Млади
40

E-Кампањата за Е-Учество на МЦО, продолжува со промовирање на Локалната Стратегија за Млади

E-Кампањата за Е-Учество на МЦО, продолжува со промовирање на стратешките области во склоп на Локалната Стратегија за Млади на Општина Охрид.
Која е следната стратешка област?
Која е нејзина стратешка цел?
 Кои активности ги инкомпонира во насока на нејзино максимизирање?

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави