МЦО ПРАЈТ
156

E-Кампања за Е-Младинско Учество продолжува

Е-Кампањата на МЦО, продолжува со Локалната Стратегија за Млади.
Која е четвртата стратешка област?
Која е нејзината стратешка цел?

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави