Инфо за Млади
47

ДАЛМА ФООД И КЕТЕРИНГ СЕРВИС ДООЕЛ има потреба од Магационер

ДАЛМА ФООД И КЕТЕРИНГ СЕРВИС ДООЕЛ има потреба од Магационер.

Одговорности и задачи

 • Прием на роба во магацин и водење евиденција за истото
 • Соодветно складирање, чување на производите во магацинот и коморите, како и издавање на производи од магацинот по принципот FIFO
 • Редовно и комплетно пополнување на документацијата за магацинското работење
 • Планирање и подготовка на нарачка на производи и намирници во координација со шефот на кујна и раководителот
 • Манипулација на робата во магацините и следење на рокови
 • Подготовка и достава на производи/намирници до кујната
 • Писмена евиденција за влез и излез на роба согласно имплементираните стандарди
 • Утовар и истовар на роба
 • Грижа за правилно складирање, чување и манипулација со производите, согласно ДПП
 • Грижа за магацинските простории, нивно подредување и уредување

Потребни квалификации:

 • Место на живеење Охрид, Струга и нивна околина
 • Минимум средно образование
 • Работно искуство најмалку 3 години
 • Иницијативност
 • Одговорност, точност и навременост
 • Организациски способности
 • Активна возачка дозвола Б-категорија ќе се смета за предност

 

Услови за работа

 • Работа само во прва смена, 40 часа неделно, од понеделник до петок
 • Интерна обука од страна на компанијата
 • Стимуланси и бонуси согласно годишните евалуации на платите
 • Дополнителни законски исплати
 • Регрес за годишен одмор
 • Работа во позитивна средина
 • Oбезбеден топол оброк
 • Обезбеден превоз
 • Договор за вработување на определено време со можност за негова трансформација на неопределено време.

Активен до: 24.06.2024

Повеќе детали на следниот линк.

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави