Central European Initiative (CEI): Know-how Exchange Programme (KEP)

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

Know-how Exchange Programme (KEP)

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

Central European Initiative (CEI)

КРАЕН РОК:

14 јули  2023

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Лансиран во 2004 година, КЕП е развоен инструмент кој има за цел поддршка на трансферот на експертиза од организациите во ЕУ на врсници во земјите кои не се членки на ЕУ во рамките на регионот ЦЕИ. Со ко-финансирање на проекти за градење капацитети и техничка помош, КЕП им нуди грантови на институциите кои се подготвени да го споделат своето искуство со своите партнери во земјите-членки на ЦЕИ, кои не се членки на ЕУ, со што им помагаат на не-членовите да напредуваат на својот пат кон стандардите и политиките на ЕУ.

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

Јавни/приватни субјекти регистрирани во земја-членка на ЦЕИ.

БУЏЕТ:

40.000 евра.

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ…

Извор: Know-how Exchange Programme (KEP) [br] Call for Proposals 2023 – CEI Application

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: