Инфо за Млади
263

АРС Ламина има потреба од посредници за продажба на списанија, прирачници и книги

Условите кој би биле потребни да ги исполнуваат кандидатите се следни:
  • Комуникациски вештини
  • Презентациска способност
  • Документациска способност
  • Завршено средно образование
  • Поседување на возачка дозвола Б категорија
Месечна плата: надоместокот ќе биде пресметан како процент од продажба + месечен паушал за превоз(1500-2000 денари)
Напомена: кандидатите ќе бидат ангажирани како надворешни соработници по договор на дело за период од една (1) Година, со обврска за посредување во продажба, како наши претставници за одреден регион.
Активен до: 20.07.2023

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави