Инфо за МладиИНФОРМИРАЈ СЕ
292

АВРСМ објавува ЈАВЕН ПОВИК  за претпријатија од приватниот сектор  кои се подготвени да го поттикнат својот деловен развој преку создавање на нови работни места преку зелени инвестиции

АВРСМ објавува  јавен повик за мерка за поддршка на микро, мали и средни  претпријатија[1] од приватниот сектор кои се заинтересирани за отворање на нови работни места и зелени инвестиции односно воведување на зелени производи, услуги, технологии или процеси преку користење на неповратни финансиски средства – грантови.

Финансиската поддршка за нови вработувања изнесува од минимум 220.000 денари до максимум 660.000 денари во зависност од бројот на одобрени вработувања:

–          Минимум 1 вработување за минималниот износ на грант од 220.000 денари;

–          Минимум 2 вработувања за износ на грант од 440.000 денари;

–          Минимум 3 вработувања за  максималниот износ на грант од 660.000 денари.

Поддршката се доделува во вид на грант – неповратни средства наменети за финансирање на нови деловни инвестиции насочени кон транзиција кон зелена економија при што ќе бидат поддржани следните видови на вложувања: набавка на нова опрема (машини, алати, опрема за обновливи извори на енергија, специјализиран софтвер, лиценци за користење на софтверот, и слични основни средства), и опрема и материјали за енергетска ефикасност.

 

Повеќе детали на: Огласи за активни мерки (av.gov.mk)

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави