Светска трговска организација – Објект за развој на стандардите и трговијата: Повик за грантови за подготовка на проекти

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

Повик за грантови за подготовка на проекти

 

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

Светска трговска организација – Објект за развој на стандардите и трговијата

 

КРАЕН РОК:

24 февруари 2023

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Грантовите имаат за цел да помогнат во надминувањето на ограничувањата со кои се соочуваат земјите во развој во артикулирањето на нивните потреби за СПС во комплетни предлози за проекти кои би можеле да бидат финансирани од страна на СТО или други донатори.

 

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

Непрофитни невладини организации со експертиза во областа и со организација во соодветната земја корисник или земји, во соработка со јавниот и/или приватниот сектор.

 

БУЏЕТ:

55.000 долари.

 

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ…

Извор: https://standardsfacility.org/funding

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: