Програма за поддршка на млади еколози „д-р Љупчо Меловски“: Повик за доделување мали и средни грантови

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

Програмата за поддршка на млади еколози „д-р Љупчо Меловски“

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

Програмата за поддршка на млади еколози „д-р Љупчо Меловски“ 2023

 

КРАЕН РОК:

  • 02.2023 (за мал грант)
  • 02.2023 (за среден грант).

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Целта на овој повик е да се охрабрат млади истражувачи самостојно да планираат, спроведуваат, известуваат и донесуваат заклучоци на научни проекти. Сите млади еколози се очекува да работат со ментори кои ќе обезбедат поддршка и надзор.

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

Проекти кои се занимаваат со истражување на биолошката разновидност, но и проекти од областа на заштита на животната средина и кревање на јавната свест. Очекуваме дека раководителот на проектот ќе биде млад истражувач (до 26 или до 30 години за мали, односно средни грантови) со или без искуство во проблематиката на проектот.

 

БУЏЕТ:

/

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ…

Извор: 2023 – Повик за аплицирање со проекти во Програмата за поддршка на млади еколози „д-р Љупчо Меловски“ 2023 – Macedonian Ecological Society (mes.org.mk)

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: