Програмата за загрозени пејсажи: Повик за планирање на грантови

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

Планирање на грантови

 

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

Програмата за загрозени пејсажи

 

КРАЕН РОК:

03 февруари 2023

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Целта на планските грантови е да се катализира развојот на плановите за реставрација на пејзажите низ цела Европа. Финансирањето би можело да ја поддржи работата потребна за изградба на сојузи, воспоставување основни линии за биодиверзитетот, подготовка на планови за реставрација на пејзажот и/или нацрт-предлози за финансирање.

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

Апликации кои се предводени од непрофитни организации вклучувајќи, на пример, локални, национални, регионални и меѓународни невладини организации; организации на социјални претпријатија; и истражувачките институции се поканети.

 

БУЏЕТ:

До 100.000 долари.

 

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ…

Извор: https://www.endangeredlandscapes.org/endangered-landscapes-programme-opens-call-for-expressions-of-interest-for-planning-grants/

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: