Оддел за меѓународен развој во Велика Британија, УСАИД, Omidyar мрежа, SDC и Одделот за надворешни работи и трговија во Австралија: Глобален иновациски Фонд

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

Глобален иновациски Фонд.

 

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

Оддел за меѓународен развој во Велика Британија, УСАИД, Omidyar мрежа, SDC и Одделот за надворешни работи и трговија во Австралија.

 

КРАЕН РОК:

Постојано отворени повици.

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Иновативни решенија за глобалните предизвици за развој со потенцијал за значително поголемо влијание од постоечките пристапи, особено за сиромашните и ранливите групи.

 КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

Социјални претпријатија, непрофитни организации, профитни организации, владини агенции и истражувачи низ целиот свет.

 БУЏЕТ:

Од 30 илјади до 10 милиони фунти.

 

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ…

Извор: http://www.globalinnovation.fund/

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: