МЦО ПРАЈТ
255

Недела на Млади – Летна Школа за Гитара

Во склоп на програмата Недела на Млади и во однос на “Меѓународниот ден на млади” се организираше Летната Школа за Гитара, која е во состав на програмата за Недела на Млади, под водство на Проф. Игор Стефановски.

Летната школа беше реализирана во период од 07.08.2023 до 11.08.2023 август под водство на Проф. Игор Стефановскi.
Учесниците имаа можност во период од 5 дена да ги усовршат и надоградат своите вештини, како и да научат доста нови и почетни финеси во однос на овој музички инструмент.

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави