Инфо за МладиИНФОРМИРАЈ СЕ
297

ИНВЕНИО има потреба од ОПЕРАТОР ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ (во автомобилска индустрија)

ИНВЕНИО ДООЕЛ е дел од меѓународна инженерска компанија со свои претставници во Европа, Кина, САД и Австралија. Со над триесет години искуство во областа на инженерските услуги и услугите за развој и управување на кавлитетот, нашите специјалисти учествуваат во секој еден момент од создавањето на производот.  Дејствуваме како во нашaтa фирма, така и на територијата на претпријатието на клиентот.

Потребни квалификации:

• Способност за самостојна работа и работа во тим
•    Самоиницијативност и иницијативност за учење
•    Флексибилност и можност за работа во три смени
•    Прецизност и посветеност во работата
•    Почитување на работните инструкции, стандарди за работа и инструкции предвидени за заштита при работа
Ние нудиме:
•    Работа во интернационална компанија
•    Обезбеден превоз
•    Обезбеден оброк
•    Работа во динамична атмосфера
•    Атрактивна исплата и бонуси
•    Можност за напредoк.

Повеќе детали на: НАЈДИ РАБОТА | Твојот партнер до успехот (najdirabota.com.mk)

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави