МЦО ПРАЈТ
175

Е-Кампања: Што е и што опфаќа Локалната Стратегија за Млади?

Според Законот за младинско учество и младински политики e предвидена Локална Стратегија за Млади.
Истата е стратешки документ за подигнување на статусот на младите со акцент на младите на локално ниво.
„Инспирирај! Иницирај! Учествувај!“ е мотото под кое се води кампањата за Е-Младинско Учество на МЦО.
Тагови:

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави