МЦО ПРАЈТ
274

Е – Младинско Учество: Што е Локално Младинско Собрание?

Локалното Младинско Собрание е поширок состав на млади лица, за разлика од ЛМ Совет.
ЛМ Собрание е во тесна врска со ЛМ Совет и е непосредно вклучено во самиот избор.
За Претседател на ЛМ Собрание е избрана Ангела Митеска, додека за Секретар Климент Колоски.
Во ЛМ Собрание членуваат следните Граѓански Организации:
ЗГ “Инклузија”, ОО “Црвен Крст” – Охрид, ЗГ НАТГ “Аматер” – Охрид, ЛМ Организација при ОЕМУЦ “Св.Наум Охридски” – Охрид, УМС -ВМРО ДПМНЕ – Охрид, ЗГ “Брег на младоста”, ООУ “Кочо Рацин”, СОСУ “Св.Кирил и Методиј”, СДММ, Црвена Младина.👥

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави