МЦО ПРАЈТ
243

Е-кампања за Младинско Учество: Што е Службеник за млади, а што Канцеларија за млади?

Општина Охрид е во чекор со Законот за Младинско Учество и Младински Политики, со што се става акцент на младите.
Во Општина Охрид има Канцеларија за Млади, која се наоѓа во Младински Центар Охрид и чија функција е координирање на работата за млади на локално ниво.
Воедно, Службеник за млади, кој е линк помеѓу сите форми на организирање и претставување на млади и за млади, со локалните власти.

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави