МЦО ПРАЈТ
191

Е-Кампањата за Младинско Учество на МЦО продолжува со Локалната Стратегија за Млади на Општина Охрид

Е-Кампањата за Младинско Учество на МЦО, продолжува со споделување на стратешките области од Локалната Стратегија за Млади на Општина Охрид.
За исполнување на визијата на младите во Општина Охрид се воспоставени девет стратешки области.
Која е првата стратешка област при Локалната Стратегија за Млади на Општина Охрид?

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави