МЦО ПРАЈТ
173

Е-Кампањата за Младинско Учество на МЦО продолжувa со ЛСМ при Општина Охрид

Е-Кампањата за Младинско Учество  на Младински Центар Охрид продолжува со промоција на Локалната Стратегија на Млади при Општина Охрид.
Локалната Стратегија за Млади, како една од своите стратешки области ја има предвидено и младинската работа.
Која е стратешка цел во однос на локалната младинска работа?

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави