Европски солидарен корпус: Повик за предлог-проекти 2023 – EAC/A14/2022

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

Повик за предлог-проекти 2023 – EAC/A14/2022

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

Европски солидарен корпус

КРАЕН РОК:

Овој повик за предлог-проекти ги опфаќа следниве акции на програмата на Европскиот солидарен корпус:

 1. Волонтерски проекти – 23 февруари 2023
 2. Солидарни проекти – 23 февруари 2023
 3. Ознака за квалитет за волонтерство во хуманитарна помош – 8 февруари 2023
 4. Волонтирање во рамките на Европскиот корпус за доброволна хуманитарна помош – 3 мај 2023

*Роковите за поднесување на апликациите наведени подолу завршуваат во 17.00 часот, според бриселско време.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

 1. Волонтерски проекти
 2. Волонтерски тимови во области со висок приоритет
 3. Солидарни проекти
 4. Ознака за квалитет за солидарни волонтерски активности
 5. Ознака за квалитет за волонтерство во хуманитарна помош
 6. Волонтирање во рамките на Европскиот корпус за доброволна хуманитарна помош.

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

Секој јавен или приватен субјект без разлика дали е непрофитен или профитен, локален, регионален, национален или меѓународен може да аплицира за финансирање во рамките на Европскиот солидарен корпус. Дополнително, групи млади луѓе регистрирани на порталот на Европскиот солидарен корпус можат да аплицираат за финансирање за солидарни проекти.

Следниве земји (1) можат целосно да учествуваат во сите акции на Европскиот солидарен корпус:

 • 27-те земји-членки на Европската унија и прекуокеанските земји и територии,
 • Tрети земји поврзани со Програмата:
  • Земјите на ЕФТА / ЕЕА: Исланд и Лихтенштајн,
  • Земјите кандидати за членство во ЕУ (2): Република Турција, Република Северна Македонија.
 1. Законски основани субјекти и луѓе кои легално престојуваат во тие земји.
 2. Предмет на потпис на билатералните договори за асоцијација.

Дополнително, одредени активности се отворени за субјекти законски основани во трети земји кои не се поврзани со Програмата.

БУЏЕТ:

142 200 000 евра.

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ…

Извор: Повик за предлог-проекти 2023 – EAC/A14/2022 – Европски солидарен корпус – ЕСК (esc.org.mk)

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: