Европска Унија: The European Endowment for Democracy (EED) Grant programme

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

The European Endowment for Democracy (EED) Grant programme.

 

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

Европска Унија.

 

КРАЕН РОК:

Постојано отворени повици.

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

  • Граѓанското општество – преку поддршка на актерите на граѓанското општество со потенцијал да бидат ефикасни застапници на промените, како и овозможување на постојните актери на граѓанското општество да се прилагодат на локaлниот контекст.
  • Независни медиуми – преку поддршка за развој, зајакнување и зачувување на медиумската средина во регионот, особено иновативни алатки и квалитетно производство на содржини.
  • Политички активизам и младински ангажман – преку поддршка на новите форми на ангажман и активисти во појава.

 

 КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

Граѓанско општествени организации.

 

 БУЏЕТ:

Не е наведено.

 

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ…

Извор: https://www.democracyendowment.eu/news/eed-expands-engagement-into-western-balkans-statement-by-executive-committee/?ref=search&h=western%20balkans

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: