Германскиот маршалски фонд на САД: Балканска доверба за демократија

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

Балканска доверба за демократија

 

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

Германскиот маршалски фонд на САД

 

КРАЕН РОК:

Постојано отворени повици.

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Организации кои се заинтересирани за добивањето на средства од БТД се добредојдени да испратат краток мејл (не повеќе од три параграфа) во кој ќе се објасни проектната идеја за [email protected]. БТД не препорачува организациите да развијат целосни проектни предлози освен ако не се поканети да го направат тоа од програмскиот персонал на БТД.

 

 КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

Граѓански групи, невладини организации, локални или национални влади, образовни институции или медиуми.

 

 БУЏЕТ:

Не е наведено.

 

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ…

Извор: http://www.gmfus.org/btd-grantmaking

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: