Британска амбасада Скопје: Програмска помош на британската амбасада

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

Британска амбасада Скопје

 

КРАЕН РОК:

Постојано отворени повици.

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Дел од нивната работа вклучува програмска помош во областите на општествените ентериери, реформите на јавната администрација, човековите права, подобрувањето на меѓукултурниот дијалог, справувањето со говорот на омраза во јавниот дискурс во Македонија.

 

 КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

Државни и не државни чинители.

 

БУЏЕТ:

Проекти вредни под 5.000 фунти

 

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ…

Извор: https://www.gov.uk/government

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: