Амбасада на САД во Северна Македонија: Повик за иновациски фонд за алумни ангажмани

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

Програма за иновациски фонд за алумни ангажмани FY 2023

 

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

Амбасада на САД во Северна Македонија

 

КРАЕН РОК:

12 јануари 2023

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

АЕИФ обезбедува алумни на програми за размена спонзорирани од владата на САД и олеснети програми за размена со средства за проширување на вештините стекнати за време на нивната размена на искуство за дизајнирање и имплементација на иновативни решенија за глобалните предизвици со кои се соочува нивната заедница.

 

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

  • Непрофитните организации кои ги исполнуваат следниве критериуми имаат право да :
  • Организацијата е од Северна Македонија.
  • Апликациите мора да бидат поднесени од страна на алумни здруженија на УСГ.
  • Други непрофитни, невладини организациии академски институции немаат право да аплицираат, туку можат да служат како партнери за спроведување на проектни активности.
  • Клучните тимови на апликантите/ проектните тимови мора да бидат алумни на програма за размена финансирана од владата на Р.С. Македонија или спонзорирана размена или програма за размена спонзорирана од владата на САД.
  • Тимовите за проекти мора да вклучуваат најмалку два (2) алумни.
  • Алумни кои се американски државјани не можат да учествуваат како примарни апликанти, туку можат да учествуваат како членови на тимот во проект.
  • Алумни тимовите можат да бидат составени од алумни од различни програми за размена и различни земји

БУЏЕТ:

Од 5.000 до 35.000 долари.

 

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ…

Извор: https://mk.usembassy.gov/education-culture/grants/

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: