Амбасада на САД во Северна Македонија: Годишна изјава на Американската амбасада Скопје ПАС

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

Годишна изјава на Американската амбасада Скопје ПАС

 

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

Амбасада на САД во Северна Македонија:

 

КРАЕН РОК:

15 август 2023

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

ПАС Скопје ги охрабрува предлозите за програми кои ги зајакнуваат културните врски помеѓу САД и Северна Македонија преку културно и разменувачко програмирање кое ги истакнува заедничките вредности и промовира билатерална соработка.

 

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

Предлози за активности кои вклучуваат географска и демографска разновидна публика во рамките на Северна Македонија.  Иако американските невладини организации можат да аплицираат, се преферираат невладините организации од Северна Македонија или партнерствата кои развиваат капацитет со невладините организации во Северна Македонија.

 

БУЏЕТ:

Од 1.000 до 20.000 долари.

 

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ…

Извор: https://mk.usembassy.gov/education-culture/grants/

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: