Амбасадата на Јапонија во Македонија: Јавен повик за грант за проекти за човечка безбедност.

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

Јавен повик за грант за проекти за човечка безбедност.

 

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

Амбасадата на Јапонија во Македонија.

 

КРАЕН РОК:

Постојано отворени повици.

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Се обезбедува нерефундабилна финансиска помош за невладините организации, болниците, основните училишта и други непрофитни здруженија за да помогне во спроведувањето на нивните развојни проекти.

 

 КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

Секој вид непрофитна организација има право да аплицира. Единствениот услов е таа да биде непрофитна организација која спроведува развојни проекти.

 

 БУЏЕТ:

Од 70.000 до 80.000 илјади евра.

 

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ…

Извор: http://www.at.emb-japan.go.jp/mk/en/40_bilateral/020_ggp/021_ggpintroduction.html

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: