Амбасадата на САД во Северна Македонија објавува повик за отворен натпревар за организации/независни медиуми

Амбасадата на САД во Северна Македонија објавува отворен натпревар за организации/независни медиуми да поднесат изјава за интерес (СОИ) за спроведување на програма (или програми) кои го поддржуваат развојот на демократските институции.

Можат да аплицираат непрофитни организации, вклучително и тинк-тенкови и граѓански/невладини организации од Северна Македонија како и Независни медиуми од Северна Македонија.

Рамка за финансирање $1,000 – $24,000.

Период на имплементација 1-12 месеци.

Повеќе детали на: https://mk.usembassy.gov/education-culture/grants/

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: